رتبه های برتر پایه های پنجم وششم قیاس در مرحله سوم آزمون مرآت

  كلاسهاي مختلف در پایه های پنجم و ششم دبستان قیاس ، توانستند رتبه هاي برتر كلاسهاي كشور در مرحله سوم آزمون مرآت را از آن خود كنند .

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow