پيررزی تيم والیبال دانش آموزان دبيرستان دوم قياس

پیروزی دانش آموزان دبیرستان دوم قیاس را در مسابقات واليبال دانش آموزی تبریک عرض می نمائیم.

hs2 voleybal 9708

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow