كسب مقام اول محموله فضايی در مسابقات هوافضا


havafaza mantaghe6 96 thumbكسب مقام اول محموله فضايی در مسابقات هوافضای پژوهشسرای منطقه ٦ را به دانش آموزان صبا امينی، رومينا احسانی و نگین صبح طلب و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می کنیم.

با آرزوی موفقیتهای روزافزون  

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow