شرکت دانش اموزان متوسطه1 قیاس در مسابقه دو صحرانوردی

شرکت دانش اموزان متوسطه1 قیاس در مسابقه دو صحرانوردی

شرکت دانش آموزان متوسطه 1 دبیرستان قیاس، خانمها :

?دریا رحمانی

?کیمیا طاهری

?تارا طاهری

?پردیس صمدی

?ثمین سادات کریمی

در مسابقات دو صحرانوردی منطقه 6 تهران و کسب مقام پنجم توسط خانم پردیس صمدی.

 

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow