کسب مقام برتر در مسابقات ایده های برتر توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول قیاس

کسب مقام برتر در مسابقات ایده های برتر در رشته جامعه شناسی را به دانش آموزان عزیزمان، خانواده ایشان و خانواده بزرگ قیاس تبریک عرض می نمائیم

برگزیدگان دبیرستان دوره اول قیاس در مسابقات ایده‌های برتر پژوهش‌سرای دکتر کاظمی منطقه۶

رشته جامعه‌شناسی:

لنا فارابی، فاطمه فولادی

 

hs1 mosabeghe idebartar 9712

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow