برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجتمع آموزشی قیاس

طبق روال هرسال دانش آموزان مجتمع آموزشی قیاس پروژه های پژوهشی خود را پس از تکمیل در قالب نمایشگاه سالانه به معرض نمایش عموم گذاردند.

این نمایشگاه که با استقبال مسئولین محترم آموزش و پرورش، خانواده های محترم و دانش آموزان مدارس دیگر همراه شده بود به خوبی مبین زحمات یک ساله ی تیم های دانش آموزی مجموعه قیاس بود.

برای تمامی این عزیزان آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow