تکمیل ظرفیت ثبت نام اردوی نوروز 98 مرکز رویش استعدادهای جوان

به اطلاع می رساند با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام اردوی نوروز 98 مرکز رویش استعدادهای جوان،  ثبت نام دانش آموزان عزیز خاتمه یافته است.

اخبار برگزاری اردو، از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow