تکمیل ظرفیت ثبت نام دبیرستان قیاس (وابسته به مرکز رویش استعدادهای جوان)

با توجه به تکمیل ظرفیت دبیرستان قیاس، از ثبت نام دانش آموزان عزیز برای سال تحصیلی (98-97) معذوریم.

دبیرستان قیاس

 takmil zarfiat dabirestan qias 9798

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow