پنجمین نمایشگاه علمی، پژوهشی قیاس

پنجمین نمایشگاه علمی، پژوهشی قیاس

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ماه

ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

و ١٢ اردیبهشت ماه

ساعت ١٠ الی ١٢

مکان: خیابان فاطمی غربی تقاطع سیندخت مؤسسه رویش استعدادهای جوان (قیاس)

 

namayeshgah pajohesh qias 5th thumb

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow