آزمون ورودی دبیرستان قیاس در میان استقبال دانش آموزان برتر تهران برگزار شد

آزمون ورودی دبیرستان قیاس، روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه 97 در محل مجتمع آموزشی قیاس در میان استقبال دانش آموزان برتر تهران برگزار شد.

نتایج آزمون و اسامی پذیرفته شدگان روز سه شنبه ١٨ اردیبهشت از طریق سایت مركز به نشانی www.qias.ir منتشر خواهد شد .

azmon qias 970212

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow