RSS
دبستان دخترانه قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 9
بازدید مجموعه: 414x
مدارس قیاس - بازگشایی مدارس-مهر 96
تعداد تصویر در مجموعه: 9
بازدید مجموعه: 286x
افتخارات - کسب رتبه اول مسابقات پژوهشی دانش آموزان شهر تهران 951128
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 869x
افتخارات - افتخارات ورزشی
تعداد تصویر در مجموعه: 7
بازدید مجموعه: 825x
افتخارات - افتخارات علمی و پژوهشی
تعداد تصویر در مجموعه: 114
بازدید مجموعه: 972x
افتخارات - افتخارات کنکور دبیرستان قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 61
بازدید مجموعه: 1059x
فعالیتها و دستاوردها - افتخارات دبیرستان های قیاس درمسابقات طراحی صنعتی کشور
تعداد تصویر در مجموعه: 32
بازدید مجموعه: 1381x
فعالیتها و دستاوردها - سومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(95)-2
تعداد تصویر در مجموعه: 15
بازدید مجموعه: 3596x
فعالیتها و دستاوردها - سومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(95)
تعداد تصویر در مجموعه: 6
بازدید مجموعه: 3761x
فعالیتها و دستاوردها - مراسم عزاداری امام حسین (ع)-پاییز 94
تعداد تصویر در مجموعه: 16
بازدید مجموعه: 8007x
فعالیتها و دستاوردها - دومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(94)
تعداد تصویر در مجموعه: 11
بازدید مجموعه: 10227x
اردوهای تفریحی - اردوی تفریحی دبیرستان دوره1 قیاس دی95
تعداد تصویر در مجموعه: 11
بازدید مجموعه: 1116x
اردوهای تفریحی - اردوی دماوند 92
تعداد تصویر در مجموعه: 16
بازدید مجموعه: 8619x
متفرقه - دفتر مرکزی موسسه
تعداد تصویر در مجموعه: 10
بازدید مجموعه: 8068x
یادگاری ها - جشن بزرگ تقدیر از برگزیدگان علمی مجتمع آموزشی قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 111
بازدید مجموعه: 19x
یادگاری ها - مراسم پايان دوره پيش دانشگاهی-بهار96
تعداد تصویر در مجموعه: 12
بازدید مجموعه: 528x
یادگاری ها - اردوی مشهد بهمن 93
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 10194x
یادگاری ها - اردوی نوروز 93
تعداد تصویر در مجموعه: 65
بازدید مجموعه: 11341x
یادگاری ها - اردوی دماوند 92
تعداد تصویر در مجموعه: 5
بازدید مجموعه: 7895x
یادگاری ها - اردوی نوروز 92
تعداد تصویر در مجموعه: 14
بازدید مجموعه: 8350x
آزمونها - آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان قیاس(اردیبهشت95)
تعداد تصویر در مجموعه: 1
بازدید مجموعه: 4103x
آزمونها - آزمون آمادگی المپیاد 23-2-93
تعداد تصویر در مجموعه: 29
بازدید مجموعه: 10188x
آزمونها - منتخب آزمونها
تعداد تصویر در مجموعه: 62
بازدید مجموعه: 9470x
همایش ها و سمینارها - همایش تخصصی انتخاب رشته-انتخاب آینده(کنکور95)
تعداد تصویر در مجموعه: 17
بازدید مجموعه: 9915x
همایش ها و سمینارها - همایش تخصصی آغاز سال پایان(94)
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 9779x
همایش ها و سمینارها - همایش مشاوره ای 9-12-92
تعداد تصویر در مجموعه: 14
بازدید مجموعه: 8222x
همایش ها و سمینارها - منتخب همایشها و سمینارها
تعداد تصویر در مجموعه: 51
بازدید مجموعه: 8907x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 93
تعداد تصویر در مجموعه: 80
بازدید مجموعه: 11423x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 93 - اختتامیه
تعداد تصویر در مجموعه: 56
بازدید مجموعه: 11243x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 92
تعداد تصویر در مجموعه: 37
بازدید مجموعه: 10922x
 
Powered by Phoca Gallery