RSS
دبستان دخترانه قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 9
بازدید مجموعه: 433x
مدارس قیاس - بازگشایی مدارس-مهر 96
تعداد تصویر در مجموعه: 9
بازدید مجموعه: 306x
افتخارات - کسب رتبه اول مسابقات پژوهشی دانش آموزان شهر تهران 951128
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 889x
افتخارات - افتخارات ورزشی
تعداد تصویر در مجموعه: 7
بازدید مجموعه: 843x
افتخارات - افتخارات علمی و پژوهشی
تعداد تصویر در مجموعه: 114
بازدید مجموعه: 992x
افتخارات - افتخارات کنکور دبیرستان قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 61
بازدید مجموعه: 1079x
فعالیتها و دستاوردها - افتخارات دبیرستان های قیاس درمسابقات طراحی صنعتی کشور
تعداد تصویر در مجموعه: 32
بازدید مجموعه: 1400x
فعالیتها و دستاوردها - سومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(95)-2
تعداد تصویر در مجموعه: 15
بازدید مجموعه: 3615x
فعالیتها و دستاوردها - سومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(95)
تعداد تصویر در مجموعه: 6
بازدید مجموعه: 3780x
فعالیتها و دستاوردها - مراسم عزاداری امام حسین (ع)-پاییز 94
تعداد تصویر در مجموعه: 16
بازدید مجموعه: 8025x
فعالیتها و دستاوردها - دومین نمایشگاه پژوهشی دبیرستان حنانه(94)
تعداد تصویر در مجموعه: 11
بازدید مجموعه: 10246x
اردوهای تفریحی - اردوی تفریحی دبیرستان دوره1 قیاس دی95
تعداد تصویر در مجموعه: 11
بازدید مجموعه: 1135x
اردوهای تفریحی - اردوی دماوند 92
تعداد تصویر در مجموعه: 16
بازدید مجموعه: 8636x
متفرقه - دفتر مرکزی موسسه
تعداد تصویر در مجموعه: 10
بازدید مجموعه: 8086x
یادگاری ها - جشن بزرگ تقدیر از برگزیدگان علمی مجتمع آموزشی قیاس
تعداد تصویر در مجموعه: 111
بازدید مجموعه: 45x
یادگاری ها - مراسم پايان دوره پيش دانشگاهی-بهار96
تعداد تصویر در مجموعه: 12
بازدید مجموعه: 546x
یادگاری ها - اردوی مشهد بهمن 93
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 10211x
یادگاری ها - اردوی نوروز 93
تعداد تصویر در مجموعه: 65
بازدید مجموعه: 11357x
یادگاری ها - اردوی دماوند 92
تعداد تصویر در مجموعه: 5
بازدید مجموعه: 7914x
یادگاری ها - اردوی نوروز 92
تعداد تصویر در مجموعه: 14
بازدید مجموعه: 8368x
آزمونها - آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان قیاس(اردیبهشت95)
تعداد تصویر در مجموعه: 1
بازدید مجموعه: 4120x
آزمونها - آزمون آمادگی المپیاد 23-2-93
تعداد تصویر در مجموعه: 29
بازدید مجموعه: 10204x
آزمونها - منتخب آزمونها
تعداد تصویر در مجموعه: 62
بازدید مجموعه: 9488x
همایش ها و سمینارها - همایش تخصصی انتخاب رشته-انتخاب آینده(کنکور95)
تعداد تصویر در مجموعه: 17
بازدید مجموعه: 9931x
همایش ها و سمینارها - همایش تخصصی آغاز سال پایان(94)
تعداد تصویر در مجموعه: 13
بازدید مجموعه: 9796x
همایش ها و سمینارها - همایش مشاوره ای 9-12-92
تعداد تصویر در مجموعه: 14
بازدید مجموعه: 8240x
همایش ها و سمینارها - منتخب همایشها و سمینارها
تعداد تصویر در مجموعه: 51
بازدید مجموعه: 8923x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 93
تعداد تصویر در مجموعه: 80
بازدید مجموعه: 11439x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 93 - اختتامیه
تعداد تصویر در مجموعه: 56
بازدید مجموعه: 11260x
اردوهای علمی-آموزشی - اردوی مطالعاتی نوروز 92
تعداد تصویر در مجموعه: 37
بازدید مجموعه: 10940x
 
Powered by Phoca Gallery